Gå videre til innhold
HR-direktør Wenche Mittet i Telia Norge mottar HR Norges Kompetansepris for 2021 sammen med Chris Hovde, Global People Movement Lead i Telia, på HR Norges digitale arrangement.
HR-direktør Wenche Mittet i Telia Norge mottar HR Norges Kompetansepris for 2021 sammen med Chris Hovde, Global People Movement Lead i Telia, på HR Norges digitale arrangement.

Pressemelding -

HR Norges Kompetansepris for 2021: Telia Norge best på kompetanse

For mange virksomheter var 2020 et særdeles krevende år, og for mange ble det et helt annet fokus på kompetanseutvikling, kultur og læringsmuligheter enn tidligere. Telia Norge får nå pris for sitt arbeid med utvikling og medarbeidernes trivsel.

HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere og øke interessen for utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Prisen gis til en virksomhet som har oppnådd spesielt gode resultater innen, og som konsekvens av, kompetanseutvikling. Årets pris går til Telia Norge.

– Telia Norge omtaler sin læringskultur som bærekraftig personalutvikling. Viktige elementer er selvledelse, bruk av spill, teamutvikling, kompetanseutvikling og kompetanseheving. De fremstår som en fremtidsrettet virksomhet med klart blikk mot hvilke ferdigheter som vil være et konkurransefortrinn i bransjen de er en del av. Dette viser de gjennom det de kaller «future skills», eller kompetanse for fremtiden, sier juryleder og HR-direktør Siri Langangen i Statkraft.

I juryens begrunnelse står det blant annet at Telia Norge har en filosofi og tilnærming til kompetanse som baserer seg på at den enkelte medarbeider skal ha et bevisst forhold til sin egen kompetanseutvikling. Det hele er forankret i virksomhetsstrategien slik at overordnede strategiske mål alltid ligger til grunn, samtidig som den enkelte leder involveres og tar ansvar. På denne måten sikrer Telia Norge at både virksomhetens og medarbeideres behov ivaretas. Ledelsen har et stort fokus på teamutvikling, og baserer seg på gode teoretiske rammeverk for høyt presterende team.

– Vi er utrolig stolte av å motta denne prisen, da utvikling av våre medarbeidere er noe av det aller viktigste vi driver med i Telia. Dette er en viktig bekreftelse på alt det gode kompetansearbeidet som gjøres hver eneste dag i vår flotte organisasjon, sier Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge. – I Telia jobber vi i en bransje i kontinuerlig endring, så vi må hele tiden være på tå hev, følge tett med på teknologiutviklingen og sørge for at våre medarbeidere har den kompetansen som er og blir kritisk for oss både på kort og lang sikt.

Bygger fremtidens selvledere

Telia Norge jobber faktabasert, og måler kontinuerlig for å sikre at læringstilbudet treffer og gir effekt, både på individuelt- og virksomhetsnivå. Målet er at både den enkelte medarbeider og virksomheten skal tjene på det de gjør. I tillegg har de sett god effekt og vesentlig forbedring på teamutviklingen.

– De fokuserer på ledelsesutvikling mer enn lederutvikling. Fra å være noe for de få utvalgte, er tilbudene noe for alle. De sier selv at de bygger fremtidens selvledere, som skal styrke deg både som menneske og i din rolle på jobb. Når de identifiserer fremtidig kompetansebehov, legger de vekt på å være i forkant med tiltakene. På denne måten, og gjennom aktiv bruk av strategiske samarbeid og alternativer til tradisjonelle utdanningsløp, har de klart å få tilgang på dataingeniører på 12 uker, i motsetning til 3 til 5 år, forteller Langangen.

Prisen deles ut digitalt torsdag 6. mai 2021. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Siri Langangen, juryleder og HR-direktør i Statkraft
Tlf.: 907 96 177
E-post: siri.langangen@statkraft.com

Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge
Tlf.: 922 93 003
E-post: wenche.mittet@telia.no

Emner

Tags


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Pressekontakt

Daniel Barhom

Daniel Barhom

Pressekontakt Informasjonssjef +47 476 23 517

Relatert materiale

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Telia Norge
Sandakerveien 140
0484 Oslo
Norge