Gå videre til innhold
Mentorprogrammet Telia Startup: Syv nye oppstartsbedrifter skal hjelpes frem

Pressemelding -

Mentorprogrammet Telia Startup: Syv nye oppstartsbedrifter skal hjelpes frem

Med mentorhjelp, tilgang til teknologi og deling av kunnskap ønsker Telia å hjelpe startups til å realisere smarte ideer og lykkes med sin virksomhet gjennom digitalisering. Årets oppstartsbedrifter spenner fra effektiv planlegging av kollektivtransport, til overvåking av pasienter og visualisering av bygningsmodeller.

Det er tredje året Telia inviterer oppstartsbedrifter til å være med i deres mentorprogram Telia Startup, og etter grundig vurdering av innkomne søknader står syv igjen som deltakere i programmet. Gjennom Telia Startup skal oppstartsbedrifter som tenker nytt og som ønsker å bruke kommunikasjonsteknologi for å løse noen av de store utfordringene i samfunnet få hjelp av Telia.

– Vi i Telia tror på kraften i å utfordre status quo og at ingenting er umulig, og vi ønsker å bistå i innovasjonsprosesser for å utforske mulighetene som ligger i nye typer tjenester på både 4G og 5G, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Som Norges største utfordrer og en stor aktør har vi et samfunnsansvar, og vår ambisjon er å bidra til å gjøre verden enda litt bedre ved å hjelpe flere til å realisere smarte idéer ved hjelp av nettverk og teknologi. Vi gleder oss til å utfordre og bli utfordret av årets startups. Det ligger masse læring i dette også for oss, og vi ser frem til å bidra med det vi kan for at disse spennende entreprenørene tør å gønne på og komme nærmere sine mål.

En inspirerende partner

Ved hjelp av Telias teknologi og Telia-ansattes kunnskap, som fungerer som mentorer for oppstartsbedriftene, ønsker Telia å hjelpe virksomheter med å søke flere bærekraftige løsninger og skape verdi av teknologi. Ansatte fra flere ulike deler av Telia Norge bidrar med sin kompetanse, enten det er juridiske råd, teknologisk bistand, tips før møter med investorer og rundt vekststrategier, salgsledelse eller sparring på merkevare.

– Vi ønsker å være en inspirerende partner, og vil bidra til at bedriftene som er med i Telia Startup kan utnytte helt nye muligheter med teknologi og på den måten skape verdi og utvikle bedre og mer bærekraftige løsninger, sier Hillestad. – Vi vil jobbe sammen med de som stiller spørsmål, tenker nytt og aldri gir seg. De som bobler over av idéer og er drevet av lidenskap etter å skape noe, men som bare trenger litt hjelp i form av gjennomføringskraft og kompetanse for å få det til. Vi har svært god erfaring fra tidligere år, der startups har satt stor pris på drahjelpen vår.

Årets bedrifter i Telia Startup er vurdert etter ulike kriterier, og spenner bredt. I tillegg til formelle krav som norsk organisasjonsnummer, at bedriften må være yngre enn fem år og ha færre enn 20 ansatte og at bedriften skal kunne skalere på kommunikasjonsteknologi, er kriterier som hvor mye lidenskap som legges ned, hvorvidt bedriften skaper samfunnsnytte og bærekraftige løsninger, utviklingsmuligheter og risikovurdering lagt til grunn.

Bedrifter i Telia Startup 2022:

Asistobe: Hjelper små/mellomstore byer rundt om i verden å optimalisere kollektivtransport basert på blant annet passasjertelling og billettsystemer. Asistobes plattform bruker kunstig intelligens på datakilder for mobilitet og demografi for å forutsi fremtidige transportbehov.

Nordiq Products: Utvikler ny og unik sensorteknologi for medisinsk overvåking. Teknologien har potensiale i flere markeder og applikasjoner, men selskapet har startet utvikling av sitt første produkt til profesjonell akuttmedisinsk bruk. «LiSa, the Life Saver» er en liten og brukervennlig sensordevice som plasseres på halsen til pasienten og måler pustefrekvens, pulsfrekvens, oksygenmetning og temperatur.

Leid: Leid.no endrer verden gjennom å gjøre det enkelt å leie kontra å eie utstyret du trenger hjemme. Hver dag senkes terskelen for å kjøpe ting og få det levert hjemme, mens det finnes få effektive løsninger for leie av utstyr. Det gjør Leid noe med, gjennom å utvikle en leieplattform som skal sørge for at det lønner seg å velge å leie. Kunden skal oppleve å spare penger, tid, plass og samtidig få effekten av et bærekraftig forbruk av utstyr. For å endre forbruket er det å være nære der kunden bor eller handler er essensielt. Derfor skaper Leid en uovertruffen digital kundereise kombinert med et distribusjonsnettverk av henteplasser. Leid.no skal rett og slett gjøre det lønnsomt å velge bærekraftig!

Aivero: Aivero har utviklet en brukervennlig skybasert plattform for å sette opp og operere robotceller. Løsningen anvender sanntids 3D video og kunstig intelligens.

Rensikt: I Norge bruker vi mange millioner liter spylervæske i året. Dette generer underkant av 1000 tonn plastavfall hvert eneste år. Rensikt AS har utviklet en løsning hvor en fyller spylervæske direkte på bilen, uten bruk av engangsbeholdere i plast. Dette reduserer store mengder unødvendig plastsøppel, samtidig som vi reduserer langtransporten betydelig ved å frakte konsentrert spylervæske fra produsent og blander ut vannet lokalt.

OnSiteViewer: Deres teknologi viser bygningsmodeller i en AR-løsning ute på byggeplass. De utvikler en SpatialWeb/Metaverse teknologi som gir fotorealistisk utvidet virkelighet (AR) i sanntid, tilpasset de fysiske omgivelsene som vi kaller «on-site-realism» (OSR). Det gir en unikt forbedret opplevelse av å oppleve 3D-innhold som om det faktisk var en del av den fysiske virkeligheten som ikke tidligere har vært mulig. OSR gir en uendelighet av muligheter, men den første løsningen OneSiteViewer har valgt å utvikle håper de kommer til å demokratisere og radikalt forbedre hvordan vi planlegger fremtidens byer. Dette gjør de ved å la brukere med sin egen mobiltelefon/AR-brille reise med en «digital tidsmaskin» på byggetomta og kunne oppleve forslagene som om de var ferdige bygninger.

Zygizo: Utvikler sensorer for å måle snømengde. Disse kan brukes på en rekke formål som blant annet hvor mye snø som ligger på hyttetak eller mengde i fjellet for beregning av magasinfylling for vannkraftverk.

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge