Gå videre til innhold
Norske barn mest fornøyd med oppfølging fra skolen i koronatiden

Pressemelding -

Norske barn mest fornøyd med oppfølging fra skolen i koronatiden

Telias ferske undersøkelse om skoletilbudet i koronatiden viser at norske barn er mer fornøyd med oppfølgingen fra lærerne enn i de øvrige nordiske og baltiske landene. De tilbringer mer tid med familien og sover mer, men trener mindre. Det er noen av resultatene fra Telia Companys årlige undersøkelse.

Telia Company gjennomfører årlig en kvantitativ online undersøkelse kalt The Children`s Advisory Panel (CAP) i syv land i Norden og Baltikum. Telia Company opprettet CAP for bedre å forstå barn og ungdoms egne perspektiver og erfaringer knyttet til den digitale hverdagen på nett. 7000 barn og ungdommer i aldersgruppen 10-18 år har deltatt i undersøkelsen, som i år har hatt fokus på erfaringen med den digitale læringen hjemmefra under korona-pandemien. Undersøkelsen gir verdifull innsikt i hvordan digital skolegang kan videreutvikles i fremtiden.

I Norge er 57 prosent fornøyd med den digitale skoledagen, sammenlignet med 45 prosent i Sverige, 41 prosent i Danmark og 67 prosent i Finland. Sammenlignet med de andre landene er de norske skolebarna mest fornøyd med oppfølgingen fra lærerne i hjemmeskoleperioden.

Noen nøkkelresultater for Norge

57 % er fornøyd med den digitale skoledagen

39 % sover mer/bedre

47 % bruker mindre tid på trening

70 % bruker mer tid med familien

17 % opplever mindre mobbing i digitale kanaler

28 % opplever at støtte fra lærer har økt, i betydningen at lærer er mer tilgjengelig utenom skole/klassetid og at de får mer nyttig/konstruktiv feedback

41 % av jentene og 36 % av guttene opplever økt læring og bedre resultater.

Økt lykkefølelse

Til tross for en ny og utfordrende situasjon, er erfaringene med den digitale skolehverdagen overveiende positive. Mer enn halvparten var fornøyd med opplevelsen av hjemmeskole, mens bare 15 prosent var misfornøyd. De fleste følte seg lykkeligere (52%) og mer avslappet (46%) som et resultat av hjemmeskoletilværelsen. Samtidig er det også varierende svar på noen områder, som indikerer at digital skolegang passer noen elever bedre enn andre.

– Når skolene fortsetter å utvikle digitale metoder og fjernundervisning også etter korona, må dette undersøkes nærmere for å sikre at ingen elever faller utenfor, sier Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge.

Økt trygghetsfølelse, men mer usikkerhet online

De fleste, 67 prosent, følte seg tryggere ved å ha hjemmeskole, men flere opplevde usikkerhet online. Rundt én av ti oppgir at de er blitt kontaktet av en ukjent voksen mens de studerte hjemmefra. Andelen er større i Norden enn i Baltikum. Mange oppgir også at de tilfeldigvis så eller mottok bilder eller videoer på nettet som fikk dem til å føle seg ukomfortable.
– Innsikten i denne rapporten kan gi oss en dypere forståelse av hvordan vi kan forbedre digital læring i fremtiden. Akkurat nå jobber både foreldre og lærere for å få barna trygt gjennom disse krisetidene. Etter korona vil det være viktig å lære av erfaringene, og fortsette å styrke barna og beskytte dem mot trusler på nettet. Disse truslene er ikke nye for barn, de eksisterer på fritiden, men vi ser nå at de også dukker opp i skolehverdagen når læringen foregår på nettet, sier Susanne Drakborg, programleder for World Childhood Foundation.

Gunstige læringseffekter og mer søvn

Tre av fire opplever at læringsmåten har endret seg, mens seks av ti barn lærte nye kommunikasjonsverktøy og nye studiemetoder. I åpne svar bemerket barna at de ønsker å fortsette med digital læring i fremtiden, enten integrert med vanlig klasseromsundervisning, når de er syke eller som en del av livslang læring. Å gå på skolen beskrives imidlertid som mer inspirerende enn hjemmeskole; 36 prosent oppgir at sistnevnte har en tendens til å bli kjedelig, og 29 prosent beskriver den nye situasjonen som slitsom.

Mens timene med søvn og skjermtid har økt, er tiden til trening og idrett redusert for rundt halvparten i løpet av denne perioden. De fleste oppgir også at de har tilbrakt mer tid med familien.

Les mer om Telias arbeid med digital læring for barn og ungdom, og last ned hele rapporten her:

https://www.teliacompany.com/en/sustainability/children-online/childrens-voices/

Emner

Tags


--

Vi er Telia Norge, en del av Nordens største telekomselskap. Som et moderne teknologiselskap er vi en digital tilrettelegger og navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Våre omlag 2 300 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Sammen med partnere skaper vi fremtiden til våre digitale borgere og fører verden nærmere alle kunder. Nye Telia Norge skal skape en spennende og forenklet digital hverdag samt levere innovative produkter og tjenester til hele landet på tvers av teknologier: TV, telekommunikasjon, IT og digital distribusjon.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Telia Norge
Sandakerveien 140
0484 Oslo
Norge