Gå videre til innhold
Norske barn: vi vil være likeverdige med voksne på nett

Pressemelding -

Norske barn: vi vil være likeverdige med voksne på nett

Telia har snakket med over 700 barn i Norden og Baltikum om deres holdning til internett og de positive mulighetene livet på nett gir. Spesielt de norske barna i panelet er opptatt av å bli ansett som likeverdige med voksne, og at de skal bli hørt.

"I det virkelige liv er det mange ting som definerer deg: klær, kroppsspråk, høyde, størrelse, vekt, måten du snakker på. Men på internett føler du deg fri og likeverdig. Og anonym - du kan gjøre hva du vil" Gutt, 15.

Dette er ett av mange sitater fra rapporten "Livet på nettet gjennom barnas øyne". Rapporten sammenstiller funnene fra Children’s Advisory Panel (CAP) der Telia i samarbeid med barnerettighetsorganisasjoner har intervjuet barn på skoler i sju land i Norden og Baltikum. CAP-rapporten forteller om liv på nett som er fulle av muligheter, læring, glede og sosialt liv, ofte skjult for de voksne. Barna som er blitt intervjuet omfavner mulighetene som livet på nett gir, og virker mer modne og robuste i sin online tilstedeværelse enn voksne kanskje tror.

Norske barn vil bli hørt
Mye av den eksisterende forskningen konsentrerer seg om de harde fakta: hvor mye tid som tilbringes på nettet og hvilke tjenester som brukes. Vi vet mindre om barnas faktiske erfaringer på nettet, og Telia ønsket å finne ut mer om barns holdning til internett. Det norske panelet har bestått av 67 barn i tre klasser på skoler i Oslo og nord for Oslo – sjette trinn og niende trinn. De har fått uttrykke seg gjennom workshops og samspill, og ni barn er også blitt dybdeintervjuet.

– De norske barna i panelet har en åpen holdning til internett. De omfavner det allsidige innholdet som finnes der, fra bruk av sosiale medier til å finne informasjon og lære nye ting, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. – Selv om perspektivene varierer mellom voksne og barn når det gjelder bruk av digitale medier, ønsker de norske barna i panelet de voksnes deltakelse og hjelp til å lage og opprettholde regler på internett.

“Det er viktig å ha regler sånn at alle oppfører seg ordentlig og kan føle seg trygge. Mobbing kan virkelig såre deg.” Jente, 11

“Hvis alle har telefonene sine og jeg ikke har min føler jeg meg utenfor. Du henger bare ikke med.” Jente, 14

Spesielt de norske barna uttrykte et ønske om å bli ansett som likeverdige med voksne i samfunnet, og at deres stemmer og meninger skal bli hørt. De presenterte ideer til plattformer der barn kunne være med i diskusjoner rundt viktige temaer, og hvor de voksne ikke kunne kritisere eller påvirke dem. Internett blir sett på som et redskap eller en plattform der barn kan styrkes.

Balanse mellom skjermtid og skjermfri
Funnene fra de norske barna i rapporten viser at de er opptatt av en balanse mellom livet på nett og et aktivt liv utenom. De ser ulempene ved at internett alltid «er der», med stresset som følger med ved at man alltid må ha med seg det siste som rører seg der, enten det er den nye virale videoen eller den siste trenden på nett – ellers føler man seg utenfor i samtaler med venner.

– Norske barn ser helt klart fordelen med å bruke internett for alt det positive som følger med, men de er også bevisst på å gjøre andre ting. For barna i panelet, som allerede er storbrukere av internett, er det også viktig å bruke mye tid borte fra skjermene selv om det til tider kan være utfordrende, sier Foss.

“Da jeg var på en hytte i Sverige hadde vi ikke wifi, og jeg følte meg så utenfor. Hva gjorde alle vennene mine? Jeg var bare helt alene med familien min.” Jente, 12

Hva er CAP?
Children’s Advisory Panel (CAP) ble etablert for å forstå barnas egne perspektiver på det digitale livet bedre, ved å lytte til dem gjennom samspill og kvalitative metoder. CAP er et initiativ fra Telia i samarbeid med barnerettighetsorganisasjoner og skoler i syv land i Norden og Baltikum. Mer enn 700 barn har deltatt i prosjektet ved å beskrive og diskutere mulighetene og fordelene ved bruk av internett. Målet er å utvikle Telias holdning til barnas rettigheter som teknologibrukere videre, og å bidra til IKT-industriens og samfunnets forståelse av barn som internettborgere. Redd Barna Finland og analysebyrået Kantar TNS i Finland har vært hovedpartnere i utviklingen av konseptet og workshop-modell og å analysere resultatene.

Hele rapporten ligger vedlagt denne pressemeldingen.

Les mer: http://www.teliacompany.com/en/sustainability/children-online/childrens-voices/

Related links

Emner

Tags


Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale