Gå videre til innhold
Mobiltelefoni er med politiet overalt. Telia er valgt som deres primærleverandør. Foto: Politiet
Mobiltelefoni er med politiet overalt. Telia er valgt som deres primærleverandør. Foto: Politiet

Pressemelding -

​ Politiet valgte Telia

Politiet har valgt Telia og Telia-eide Phonero som primærleverandør av fast- og mobiltelefoni. Mobilteknologi er med politiet på jobb overalt uansett hva de gjør, og de er dermed avhengige av en profesjonell og proaktiv leverandør som dekker deres behov.

– Politiet har svært viktige samfunnskritiske oppgaver, og det er en stor tillitserklæring at de har valgt oss som sin leverandør, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia. – Driftssikre kommunikasjonsløsninger er med politiet i deres arbeid overalt, hele tiden. Vår teknologi og tjenester vil være avgjørende for at politiet kan løse sitt oppdrag på best mulig måte. Det er vi stolte av, sier Hillestad.

I anbudet søkte Politidirektoratet etter en profesjonell og proaktiv leverandør som kan levere sikker og stabil drift av fast- og mobiltelefoni, støttet av profesjonell overvåkning av tjenestene, god innendørs- og utendørsdekning, enkel og kostnadseffektiv abonnementsstruktur, brukervennlige systemer for administrasjon, gode, kostnadseffektive og prisgunstige løsninger i hele avtaleperioden og løsninger som ivaretar den teknologiske utviklingen i markedet. Telia-eide Phonero har hatt Politiet som kunde i over ti år, og etter en helt ny anbudsrunde falt valget altså igjen på Phonero. Avtalen omfatter rundt 24 000 mobilabonnement, samt tjenesten Bedriftsnett. Fasttelefoni er også inkludert, med linjer og abonnement til blant annet samtlige politidistrikter og alle politiets lokasjoner. Avtalen er inngått for tre år, med opsjon om forlengelse på ett år av gangen i tre år, totalt inntil seks år.

– Den nye avtalen har stor betydning for politiets evne til å løse sine beredskaps- og politioperative oppgaver. Avtalen legger til rette for god operativ evne ved å sikre oss god dekning og stor fleksibilitet. Avtalen vil også gi økonomiske besparelser for etaten, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Bekrefter Telias posisjon i offentlig sektor

Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) viser at Telia er den raskest voksende aktøren i bedriftsmarkedet. Offentlig sektor står for nesten halvparten av det totale volumet i Phonero-delen av Telia Enterprise. Vi har allerede over 100 kommuner og fylkeskommuner som kunder, i tillegg til Statens innkjøpssenter med sine 107 statlige virksomheter, samt Politiet og Forsvaret.

– Vi er en sterk leverandør i offentlig sektor, og har det siste året sett en kraftig vekst i stat og kommune. Avtalen med Politiet befester vår posisjon i dette segmentet, sier Hillestad.

Kontaktperson Politiet: Knut Solstad, seksjonssjef samband, politiets IKT-tjeneste. knut.solstad@politiet.no Mobil: 488 87 777

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 1 900 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge