Gå videre til innhold
DFØs direktør Hilde Singsaas og direktør for Telias bedriftsmarked Jon Christian Hillestad signerte denne uken den nye avtalen.
DFØs direktør Hilde Singsaas og direktør for Telias bedriftsmarked Jon Christian Hillestad signerte denne uken den nye avtalen.

Pressemelding -

Statens innkjøpssenter valgte på nytt Telia Norge

Telia og Telia-eide Phonero får fornyet tillit fra Statens innkjøpssenter og er igjen tildelt kontrakten for den statlige fellesavtalen for kjøp av telefonitjenester. Fellesavtalen omfatter de fleste statlige virksomheter, og forsterker ytterligere Telias posisjon i offentlig sektor.

– Det er veldig hyggelig at Statens innkjøpssenter viser oss fornyet tillit og nok en gang velger oss som leverandør. Det betyr at vi har gjort mye riktig de siste årene, og at våre produkter, tjenester, kundeservice og ikke minst vårt mobilnett leverer, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

Totalt 120 statlige virksomheter benytter seg av avtalen, blant annet Barne-, ungdoms- og familieetaten, Statens vegvesen, Tolletaten, Statens Kartverk, Helsedirektoratet, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Arbeidstilsynet, Stortinget, Meteorologisk institutt, Statistisk Sentralbyrå, Utlendingsdirektoratet, Statsbygg og Folkehelseinstituttet.

Den fornyede avtalen for mobiltelefoni, samt tjenester som Bedriftsnett, sentralbordløsninger, Tale i Teams og fasttelefoni, har et estimert omfang på 24 000 mobilabonnement. Den er inngått for to år, med opsjon om forlengelse på to år og så ytterligere ett år, totalt inntil fem år, og er den største offentlige avtalen i Telia bedrifts portefølje.

Merverdi og valgmuligheter


– Når staten går sammen om utvalgte anskaffelser gir det effekter i form av reduserte priser og spart arbeid. Denne fellesavtalen bidrar til dette og gir gode og fremtidsrettede telefoniløsninger for statlige virksomheter, sier avdelingsdirektør Kjetil Østgård i Statens innkjøpssenter.

I meddelelsesbrevet fremhever Statens innkjøpssenter at selvbetjeningsportalen Din Bedrift har nøkkelfunksjonalitet som vil bidra til god kontroll, oversikt og administrasjon av abonnementsporteføljen. De skriver videre: «Funksjonaliteten i tilbudte løsninger vurderes som meget god. Det er kostnadseffektive og brukervennlige løsninger og verktøy som vil bidra til å effektivisere håndteringen av telefonitjenester for oppdragsgivere. Tilbyder viser til høy servicegrad med gode rutiner for brukerstøtte og support for administratorer og sluttbrukere. Det er positivt at Telia Norge AS vil ta en proaktiv rolle for at oppdragsgivere tilbys faglig rådgivning og veiledning slik at de til enhver tid har de mest kostnadseffektive løsningene. Kjerneteamet som tilbyder har tilbudt er godt sammensatt og vil gi oppdragsgivere merverdi utover den ordinære servicegraden som tilbys.»

Vokser stadig på bedriftssiden

Telia gjorde det svært godt i bedriftsmarkedet i 2021, og har også hatt en sterk start på det nye året. Stadig flere store og samfunnskritiske aktører velger Telia, blant annet Politiet, Posten Norge, Utenriksdepartementet, NRK, Forsvaret, og nå fornyet tillit hos Statens innkjøpssentral.

– Vi er takknemlige for den tilliten vi blir vist av alle våre kunder, og vi ser frem til å utfordre markedet videre i 2022, sier Hillestad. – Med ett av verdens beste mobilnett og våre offensive 5G-planer står vi bedre rustet enn noen gang til å kapre nye kunder og markedsandeler.

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge