Gå videre til innhold
​  Telia fortsetter forberedelsene for 5G

Pressemelding -

​ Telia fortsetter forberedelsene for 5G

Telia har inngått en fiberavtale med Broadnet for å styrke nettkvalitet og kapasitet samt redusere sårbarheten i Telias mobilnett i Oslo på vei mot 5G. Avtalen vil bidra til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, og Telia ser på mulighetene for å utvide løsningen til andre deler av landet.

5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G. – Vi har tradisjon for å være først ute med ny teknologi, og våre kunder stoler på at vi gjør vårt ytterste for å sørge for at de får den beste opplevelsen i vårt nett, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. – For at vi skal være best mulig rustet til å ta i bruk den nye 5G-teknologien når den er kommersielt klar, starter vi allerede nå å forberede transmisjonsinfrastrukturen vår, altså det nettet som ligger mellom sentrale nettverksnoder og basestasjonene.

Oslo første by
I første fase vil etableringen av ny løsning bli implementert i Oslo by. Telia vil da fristille seg fra Telenor som leverandør av aksessforbindelser til basestasjonene i Oslo: – Det vil bidra til økt samfunnsmessig sikkerhet ved at våre kunder og konkurrentenes kunders bruker forskjellig infrastruktur i dette området, sier Wigum.

Et eksempel på økt sikkerhet er at dersom det oppstår en feil hos Telias konkurrent i Oslo så vil Telias kunder fortsatt være oppkoblet og konkurrenters kunder vil kunne ringe nødsamtaler via Telias nett. Det gir økt trygghet for alle mobilbrukere i området.

Økt fleksibilitet, lavere kostnader og bedre kontroll over eget nett
Arbeidet er godt i gang, og Telia vil gjennom full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon oppnå økt skalerbarhet og fleksibilitet, raskere leveranser av nye tjenester, bedre løsninger for fremtidens 5G-nett samt senke kostnadene. – Vi har sett hvor viktig det er å ha et tett samarbeid direkte med fibereiere for å sikre gode økonomiske løsninger i de regionene som fibereierne allerede kjenner svært godt. Dette er noe vi ønsker å ta med oss videre ut i andre regioner, sier Wigum. – Vi jobber nå med tilsvarende løsning som i Oslo i andre byer og områder i Norge, og er i dialog med flere aktuelle tilbydere.

Mer robuste mobilnett
Telia har også valgt Broadnet som ny leverandør av sine kjernenettsforbindelser i Norge. Kjernenettsforbindelsene knytter sammen Telias sentrale produksjonsnoder i Norge, og krav til oppetid er særdeles høyt for å sikre tilgjengelighet av Telias mobile tjenester til enhver tid. Disse forbindelsene består av kapasiteter fra 10Gbit/s til 100Gbit/s og er en kombinasjon av leid kapasitet og mørk fiber. – Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og i Nkoms rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett. Ved å velge Broadnet har vi flyttet all kjernenettrafikk over i et annet nasjonalt stamnett og bidrar således til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, avslutter Wigum.

Broadnet har de seneste årene gjort milliardinvesteringer i ny infrastruktur, og det landsdekkende nettet er bygget opp med alternative føringsveier og imøtekommer Telias strenge krav til kvalitet, sikkerhet og oppetid. – Avtalen med Telia befester vår posisjon som nasjonal leverandør av fiberbasert datakommunikasjon, og viser at Broadnet er et fullverdig alternativ til Telenors nasjonale stamnett, sier Martin Lippert, administrerende direktør i Broadnet. – Vi er stolte og ydmyke, og tar det som en stor tillitserklæring at Telia velger oss. Avtalen viser at Broadnet er en attraktiv partner for leverandører med svært strenge kvalitetskrav, sier Lippert.

Emner


Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Henning Lunde

Henning Lunde

Kommunikasjonsdirektør +47 414 40 595
Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale

Relaterte nyheter