Gå videre til innhold
Teknisk direktør Dag Wigum i Telia Norge er godt fornøyd med den nye fiberavtalen med TDC
Teknisk direktør Dag Wigum i Telia Norge er godt fornøyd med den nye fiberavtalen med TDC

Pressemelding -

Telia inngår fiberavtale med TDC: tilrettelegger for ny teknologi

Telia inngår fiberrammeavtale med TDC. Dermed tar Telia nok et skritt for å sikre kontroll over eget nett og gode løsninger på veien mot fremtidens 5G.

I første fase gjelder avtalen med TDC fiber til alle Telias basestasjoner i Stavanger og Sandnes, men den åpner opp for å benytte deres fiber også i andre områder der TDC har fiber.

– Vi er svært glade for denne avtalen med TDC, og gleder oss til å kunne tilby kundene i Rogaland et nett med enda bedre kvalitet og kapasitet, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. 

Avtalen med TDC føyer seg inn i rekken av regionale fiberavtaler Telia har inngått det siste året, som med BKK Digitek i Bergen/Hordaland, Broadnet i Oslo og Østfold og Eidsiva Bredbånd i Hedmark, Oppland og Øvre Romerike.

– Vi har tidligere sagt og bevist ved de avtalene vi hittil har inngått, at vi skal bidra til at den norske mobilnettinfrastrukturen skal bli mer robust. Å inngå fiberavtaler med nasjonale og regionale aktører er et viktig grep for å nå den ambisjonen, og nå viderefører vi dette arbeidet til nok en ny region. TDC er en spennende partner for oss, og avtalen sikrer oss tilgang til en omfattende fiberinfrastruktur i første omgang i Stavanger og Sandnes-området. Det er svært viktig for oss å fortsette jobben med å sikre enda bedre opplevelser for Telia-kunder idet både de og vi møter fremtidens tekniske behov, fortsetter Wigum.

Stadig større på kritisk infrastruktur

Get TDC er en betydelig aktør i det norske privat og bedriftsmarkedet. Selskapet leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastrukturen til mange av landets aller største virksomheter som politiet, Forsvaret og Tolletaten. Selskapet inngår i TDC Group, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon.

- Rammeavtalen med Telia bekrefter vår posisjon som infrastruktureier og det gode sporet vi er inne i, nemlig å bli en viktig leverandør av infrastrukturen Norge skal bygge videre på fremover.Sammen med Telia bidrar vi til et mer robust nasjonalt mobilnett, noe som kommer folket i Rogaland til gode i første omgang, sier Kai Løvdal, salgsdirektør i TDC Wholesale.

Sikrer utviklingen mot 5G

– Vi vil sikre gode tekniske og økonomiske løsninger i regionene, og med avtaler på plass i flere regioner, både i Oslo, Innlandet, Hordaland, Østfold og nå Rogaland er vi godt i gang med å etablere en egen fiberbasert infrastruktur for vårt mobilnett. Det sikrer utviklingen mot 5G hvor vi får full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon. 5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G, avslutter Wigum.

Telia er i løpende dialog med flere lokale fiberoperatører i ulike deler av landet.

Om Get TDC
TGet TDC er en betydelig aktør i det norske privat og bedriftsmarkedet. Selskapet leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastrukturen til mange av landets aller største virksomheter. Mer enn 500 000 norske hjem er i dag tilkoblet Get TDC sitt nett, og over 1,5 million privat- og bedriftskunder bruker tjenestene dag. Get TDC eier og drifter et landsdekkende høyhastighetsnett og er eneste opratøren med stor nasjonal dekning i tillegg til internasjonal infrastruktur.

Selskapet inngår i TDC Group som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på 26,34 milliarder NOK og EBITDA på 10,64 milliarder NOK (2017).

Med Get på laget ble TDC-konsernet størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.

Emner

Tags


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Henning Lunde

Henning Lunde

Kommunikasjonsdirektør +47 414 40 595

Relatert materiale