Gå videre til innhold
Flytter operasjonen: Mobilselskapet Chess flytter virksomhetens operasjoner til Oslo og Trondheim.
Flytter operasjonen: Mobilselskapet Chess flytter virksomhetens operasjoner til Oslo og Trondheim.

Pressemelding -

Telia Norge samler krefter i privatmarkedet

Telia Norge styrker seg i privatmarkedet ved å forenkle organiseringen og skape tettere kobling mellom kunde-, salgs- og servicekanaler. All virksomhet i merkevaren Chess vil utover høsten 2017 flyttes til Telias operasjoner i Trondheim og Oslo. Endringene vil gi mer kraft i markedsoperasjonene for både Chess og Telia.

- Markedet og våre kunders atferd endrer seg kontinuerlig. Derfor forenkler vi organiseringen og samler fagmiljøene tettere for å styrke oss på flere strategiske viktige områder, både når det gjelder kundeinnsikt, kundekontakt, bruk av digitale kanaler og markedsoperasjoner, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge. – Dette vil gi oss mer kraft i privatmarkedet, bidra til å sikre morgendagens kompetansebehov og på sikt bedre kundereiser for alle våre kunder.

Chess merkevaren består

Utover høsten 2017 vil alle operasjoner og virksomhet i Chess flyttes til Telias operasjoner i Oslo og Trondheim. Dette gjelder både kundeservicefunksjoner og markeds-, analytiker- og teknologiressurser. Chess-merkevaren vil bestå og fortsatt ledes av Arve Andreassen.

- Chess vil leve videre og kundene vil ikke merke noen forskjell som følge av endringene. Chess skal fortsette sitt arbeid med gode kundeopplevelser og sørge for at Chess har de mest fornøyde mobilkundene i Norge, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Ansatte vil bli berørt av endringene

Alle ansatte i Chess som ønsker å flytte med oppgavene sine til Trondheim eller Oslo vil få mulighet til det. Berørte som ikke ønsker å flytte vil bli ivaretatt profesjonelt gjennom karriereomstillingsprogram og tilbud om sluttavtaler for å sikre økonomisk trygghet. Totalt vil endringen omfatte i underkant av 60 ansatte i Chess.

- Vår hovedoppgave er å bygge et konkurransedyktig Telia Norge. Vi er en utfordrer, og vi vil alltid tilpasse oss best mulig for å konkurrere effektivt i markedet og skape best mulige kundereiser for alle våre kunder. Vi har full forståelse for at dette er en tung beskjed å få for kollegaer som har stått på og gjort en fantastisk jobb for Chess og kundene til Chess i mange år. Vi erkjenner at det er stor sannsynlighet for at vi mister mange dyktige kollegaer som opplever dette som krevende, men vi skal selvsagt gjøre vårt beste for at alle får en god og tett oppfølging i den videre prosessen, sier Foss.

- Det er en tøff dag for mange kollegaer, og jeg og min ledergruppe vil i de kommende dagene ha tett oppfølging med våre medarbeidere. Vi skal sørge for at vi opprettholder fokuset på våre fantastiske kunder slik at vi fremdeles lager de beste kundeopplevelsene i tiden fremover, sier Chess-sjef Arve Andreassen. 

Emner


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Henning Lunde

Henning Lunde

Kommunikasjonsdirektør +47 414 40 595

Relatert materiale