Gå videre til innhold
Produktsjef Steinar Ulvøy i Telia (i midten) viser frem det taktiske private mobilnettet til representanter fra blant annet Forsvaret og ulike NATO-land under en demonstrasjon på selskapets hovedkontor på Økern Portal fredag 30. september.
Produktsjef Steinar Ulvøy i Telia (i midten) viser frem det taktiske private mobilnettet til representanter fra blant annet Forsvaret og ulike NATO-land under en demonstrasjon på selskapets hovedkontor på Økern Portal fredag 30. september.

Pressemelding -

Telia og Forsvarsmateriell tester militær bruk av 5G

Sikker og robust kommunikasjon har alltid vært en viktig prioritet for Forsvaret. Med 5G og private mobilnett åpner det seg en rekke nye muligheter. Telia og Forsvarsmateriell er nå i gang med å teste såkalte taktiske private mobilnett for Forsvaret.

– Forsvaret har behov for sikker kommunikasjon der de opererer, både i fredstid og i krisesituasjoner, og det er vår jobb i Forsvarsmateriell å levere systemene som gjør dette mulig. Da er det viktig at vi også ser på nye teknologier som 5G, og at vi vurderer hvordan vi best kan dra nytte av den kompetansen og infrastrukturen som allerede finnes i det sivile, sier Kennet Nomeland, systemarkitekt i Forsvarsmateriell.

Det taktiske private mobilnettet fra Telia som nå testes består av et kjernesystem med radio og separate mobilantenner. Det er faktisk alt som inngår i et fullverdig mobilnett. Det som er spesielt med det taktiske nettet er at det kan flyttes rundt og settes opp der man trenger mobildekning.

– Forsvarsmateriell er en av de aktørene som har kommet lengst med uttesting av 5G i NATO og det er veldig spennende å utvikle en slik tjeneste sammen med dem, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia. – Taktiske private mobilnett av denne typen er i tillegg svært aktuelle for norske myndigheter og nødetater, samt andre aktører som har behov for utvidet dekning eller økt kapasitet.

Det taktiske private mobilnettet vil kunne opereres separat eller kobles sammen med Telias nasjonale 5G-nett. Som en del av det nasjonale mobilnettet vil løsningen holdes adskilt fra annen trafikk i nettet og gis prioritet ved behov gjennom en såkalt skive i det nye 5G-nettet. Ved å kombinere eksisterende infrastruktur og et eget privat mobilnett vil man kunne bygge opp en kommunikasjonsløsning som er både sikker og vanskelig å slå ut.

Demonstrerte prototype for NATO-land

Fredag 30. september demonstrerte Telia den første prototypen som selskapet har bygget sammen med Forsvarsmateriell under et større arrangement på sitt hovedkontor Økern Portal. Her deltok blant annet representanter fra Forsvaret, ulike NATO-land, Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, og statlige aktører som DSB, Nkom og NSM. Prototypen som ble demonstrert er et fullt fungerende 5G-mobilnett der man har lagt vekt på en kompakt formfaktor.

– Vi har hatt som mål at hele systemet skal kunne flyttes av to personer, og det har vi klart, sier Huuse. – Det gjør det mulig å flytte det taktiske mobilnettet med en ATV, en vanlig bil eller fly det i posisjon med helikopter. Det gjør systemet veldig fleksibelt og brukervennlig.

Viktig samfunnskritisk kunde

Forsvaret valgte i februar 2022 igjen Telia og Telia-eide Phonero som hovedleverandør av fast- og mobiltelefonitjenester etter en større anbudskonkurranse, hvor det blant annet ble påpekt at «brukernes samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, i krise og i beredskap.»

– Forsvaret er en viktig kunde for Telia som vi har samarbeidet med i mange år, og vi ser frem til å være med og utvikle fremtidens kommunikasjonsløsninger sammen med dem, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Vi skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett i 2023 og legger mye ressurser i å utvikle et sikkert, pålitelig og robust mobilnett som vil komme alle våre kunder til gode.

Det konkrete samarbeidet med Forsvarsmateriell rundt 5G og private mobilnett ble inngått i april 2022.

Telia var først i Norge med å lansere private mobilnett til bedrifter, industri og offentlige virksomheter våren 2021. «Enterprise Mobile Network»-porteføljen til Telia omfatter rene private mobilnett, hybride mobilnett, virtuelle eller skivedelte private mobilnett, samt spesialiserte tjenester i mobilnettet. Selskapet opplever i dag økende etterspørsel i bedriftsmarkedet etter denne type tjenester, som kan leveres både på 4G og 5G.

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Daniel Barhom

Daniel Barhom

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge