Gå videre til innhold
Telia og Heimdall Power inngår samarbeid for å digitalisere strømnettet og muliggjøre det grønne skiftet.
Telia og Heimdall Power inngår samarbeid for å digitalisere strømnettet og muliggjøre det grønne skiftet.

Pressemelding -

Telia og Heimdall Power: Digitalisering for det grønne skiftet

Heimdall Power tar i bruk Telias IoT-teknologi og infrastruktur for å digitalisere strømnettet og muliggjøre det grønne skiftet. Med sensorer montert på kraftlinjene kan Heimdall hente ut data som gir netteierne maksimal kraftoverføring, full kontroll og store besparelser. Løsningen skal brukes til oppgradering av høyspentnett over hele verden.

– Med sin teknologiske løsning og sine grønne, globale vekstambisjoner appellerte Heimdall Power til oss, og samtidig så vi at vi kunne gjøre gründerbedriften enda bedre ved å bistå som teknologipartner, sier Jon Christian Hillestad, direktør for Telias bedriftsmarked. – Nå skal vi jobbe sammen for å skalere, og vi gleder oss til å se deres neuroner montert på alle høyspentnett.

Heimdall Power har utviklet et «neuron», en sensorpakke, som kan kobles direkte på en høyspentlinje. Sensoren måler temperatur, vibrasjon, linjens helning og en rekke andre parametere.
– Hele virkeligheten for netteiere er forandret siste tiåret, med ny, variabel grønn kraft, mer ekstremvær og en gjennomgående elektrifisering av samfunnet, forteller Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power. – Alle strømlinjer har en temperaturgrense, og overskrides denne blir linjene ødelagt og må byttes ut. På et linjestrekk er det store forskjeller på hva linjene utsettes for og derfor kjøres linjene svært konservativt fordi netteierne er redde for overbelastning. De mangler data som gir dem sanntids oversikt over status og temperaturen i linjene. Dette har vi nå en løsning på.

Heimdall Power henter inn data direkte fra neuronene, samler og analyserer dataene i skyen, og leverer resultatene til netteierne. Dette gir netteierne innsikt i sanntidsytelse i nettet og muligheten til bedre kontroll. Resultatet er økt kraftoverføring, reduserte investeringer i nye kostbare kraftlinjer og færre naturinngrep:
– Det å øke kapasitet og fleksibilitet i strømnettet er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, og neuronene gir netteierne den innsikten de trenger. Digitalisering er rett og slett løsningen, og vi har store forventninger til IoT-teknologien, sier Johansen.

IoT-teknologi og autonome droner
Heimdall skal benytte Telias teknologi og infrastruktur som er spesiallaget for tingenes internett. Denne teknologien gir bedre dekning, lavere batteribruk og lavere kostnader sammenlignet med 4G. Neuronene kan ettermonteres på alle eksisterende strømnett:
– Det blir viktig med en rask, effektiv og sikker installasjon av neuronene, og derfor har vi utviklet en enkel og solid metode som kan brukes mens det er spenning på linjen, sier Johansen. – Vi utvikler også installasjon med drone hvor vi nettopp har patentert den mekaniske løsningen. Nå perfeksjonerer vi algoritmene som skal gjøre operasjonen delvis autonom.

Grønn digitalisering
I Norge og globalt er det i dag rekordhøye investeringsbudsjetter i strømnettet. Heimdall Powers kunder kan bruke en brøkdel av disse pengene på deres teknologi og dermed spare titalls millioner i investeringskostnader.
– Heimdalls løsning er et svært godt eksempel på samfunnsproblemer vi kan løse med det nye IoT-nettet. Dette er grønn digitalisering i praksis som kan gi store besparelser for netteiere og hele samfunn, vi gleder oss til reisen sammen med Heimdall Power. Dette passer også svært godt sammen med våre Daring Goals som er satt på tvers av alle Telia-land, der vi skal bli bransjeleder på bærekraft i Norden og Baltikum, avslutter Hillestad.

Telia Company lanserte på kapitalmarkedsdagen tidligere denne uken sine ambisiøse miljømål frem mot 2030, direkte koblet opp mot FNs bærekraftsmål. Innen 2030 vil Telia være CO2-nøytral med nullavfall, ikke bare innenfor sin egen virksomhet, men gjennom hele verdikjeden.

--------------------------------------

Slik fungerer det:
Et neuron festes direkte på strømlinjen. Det måler temperatur, vind, helning og vibrasjon. Neuronet sender den innsamlede dataen trådløst til det neste neuronet langs strømlinjen.

Måledataene sendes trådløst fra neuron til neuron langs kraftlinjen og passerer gjennom hvert neuron. Ved enden av linjen mottas signalet av en antenne og sendes videre til en avleser. Data sendes trådløst til kontrollsenteret, der hvert neuron er synlig på et kart. Dataen oppdateres i sanntid, og målinger fra hvert neuron kan vurderes individuelt. Hvis det er en ekstraordinær hendelse vil systemet umiddelbart varsle operatøren og gi detaljert informasjon om plassering, avlesninger og problemkategori, som gjør at operatøren kan handle raskt og målrettet.

Om Heimdall Power

Heimdall Power digitaliserer strømnettet med en portefølje av software-tjenester basert på sensordata fra egne sensorer montert direkte på strømlinjen. Markedet for Heimdall Power er globalt, og det er planlagt installasjoner for kunder i Skandinavia, Tyskland, Frankrike og India i løpet av året. Heimdall er et norsk selskap og teamet består av erfarne gründere. Heimdall bygger nå opp ytterligere kompetanse for å forberede global ekspansjon.

Kontaktperson Heimdall Power: Brage W. Johansen, tlf 911 81 129 / epost brage@heimdallpower.com

Emner

Tags


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 2 200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største telekomselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale