Gå videre til innhold
Telia testet hastighet: verdensrekord i tunnel

Pressemelding -

Telia testet hastighet: verdensrekord i tunnel

Telia satte sist uke rekord i nedlastingshastighet i tunnel. Med 560 megabit per sekund kan togpassasjerene i fremtiden nyte godt av fantastiske mobilhastigheter på reisen, også på strekninger der svært mange ferdes.

Mobilnettet i de gamle jernbanetunnelene klarer ikke å dekke passasjerenes behov for dekning og kapasitet på mobildata. På togstrekninger med svært mange passasjerer er det vanskelig å få gode kundeopplevelser, og derfor har Samferdselsdepartementet bevilget penger til å utbedre dekning og overføringshastighet for mobildata i tunneler på disse strekningene.

– Telia har i samarbeid med Bane NOR utviklet en pilot for å vise hvordan dette kan løses ved hjelp av teknologi som gir virkelig gode hastigheter og som kan benyttes i alle jernbanetunneler, forteller Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. – Vi har bygget 4G+ med to bånd, i dette tilfellet 1800MHz og 2600 MHz. Hvert av disse båndene har fire strømmer, altså åtte strømmer totalt. Det gir en kapasitet og hastighet i nettet som bør dekke passasjerenes behov for å kunne gjøre det de ønsker å gjøre om bord på et fullt tog, enten det er å jobbe, laste ned filmer, lytte til musikk eller lese seg opp på nyheter.

Å bygge 4x4MIMO var en sentral diskusjon i utbyggingen av Follobanen, som åpner i 2021. Follobanen er et fremtidig nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski stasjon. Dobbeltsporet skal dekke behovet for økt kapasitet for togpassasjerer som reiser gjennom «Sørkorridoren», samferdselskorridoren sørover fra Oslo via Akershus og Østfold. Prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein, er svært fornøyd med hva Telia og Bane NOR ved Follobaneprosjektet har fått til:

– Dette er imponerende arbeid, og Bane NOR og Follobaneprosjektet gleder seg til å kunne tilby et høyhastighets mobilnett til våre fremtidige togpassasjerer. Nå bygger vi ut et mobilanlegg med kapasitet som vil gi god mobildekning for fulle tog. I tillegg vil togkundene oppleve stabilt og tilfredsstillende mobil- og internettdekning inni tunnelen, sier prosjektdirektøren.

Kan oppnå 800 MB/s
Testen ble utført i Holmestrandtunnelen i Vestfold, der Telia og Bane NOR har installert et testanlegg for 4X4 MIMO med strålekabler. Vanligvis bygger man med to antenner på 4G, men her er det bygget fire strålekabler som er koblet til basestasjonen. Telia har utvidet sin eksisterende basestasjon i Holmestrandporten til å dekke mer av den gamle veitunnelen. Resultatet er rekordhøye nedlastingshastigheter:

– Med 560 megabit per sekund har vi satt verdensrekord i hastighet i en tunnel, sier Wigum. – Her er vi inne i en tunnel med fire strålekabler i stedet for antenner, og det er så vidt vi vet aldri gjort på en full-skala veitunnel før noe sted i verden.

Testanlegget er bygget som samarbeid mellom Telia, Bane NOR og strålekabelleverandøren RFS, og sist uke var det teknisk gjennomgang av anlegget. Målingene kom opp i 580 megabit per sekund, men kan bli enda høyere:

– Nå er det lys også inni tunnelen, og vi kan etter hvert oppnå hastigheter på 700-800 megabit per sekund, sier Wigum. – Det vi har testet nå fungerer svært godt for å bygge høyhastighets mobilt internett i jernbanetunneler der det ferdes veldig mange mennesker. Vi er i dialog med de andre aktørene, og på lang sikt vil det være mulig å ha denne løsningen også i Romeriksporten og andre tunneler i Norge. De nye togene som rulles ut i Norge nå får dessuten 4G-repeatere, og det gjør signalmottaket i vognene mye bedre og vil virkelig høyne brukeropplevelsen.


Om testen – for de teknisk interesserte

  • Testen ble gjort med 4x4 MIMO Huawei-radioer på 20 MHz LTE1800 og 20 MHz LTE2600
  • Det ble brukt fire RFS strålekabler: én kabel på hver side med vertikal polarisasjon og én på hver side med horisontal polarisasjon
  • Testene ble tatt både stillestående på faste punkter og i forskjellige hastigheter
  • Telefonene som ble brukt var Sony XZ Premium med 64 QAM og Sony XZ1 med 256 QAM.
  • Resultatene viser at Telia oppnår cirka 95 prosent av teoretisk maksimale hastigheter på 4x4 MIMO i tunnel på ett og ett bånd
  • Resultatene viser også at vi har tilnærmet 100% økning i hastigheter fra basestasjon til telefon når vi går fra SISO til 2x2 MIMO og fra 2x2 MIMO til 4x4 MIMO
  • Telia planlegger å teste videre fremover med andre telefoner for å oppnå enda høyere hastigheter

Emner

Tags


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale