Gå videre til innhold
Telia Norge har foretatt en undersøkelse blant nordmenn og brukere i private og offentlige virksomheters syn på digitalisering og mobilbruk. Resultatet er Digitalt Barometer Norge 2016
Telia Norge har foretatt en undersøkelse blant nordmenn og brukere i private og offentlige virksomheters syn på digitalisering og mobilbruk. Resultatet er Digitalt Barometer Norge 2016

Pressemelding -

Telias digitale barometer 2016: Nordmenn er skeptiske til å dele personlig data

(Oslo, 29. november 2016) Nordmenn er skeptiske til å dele personlig informasjon når de bruker mobilen sin. En undersøkelse Telia har gjort viser at over halvparten av befolkningen ikke er villige til å gi fra seg data selv om det gir dem en fordel når de bruker apper og mobiltjenester.

– Dette er et område hvor det er store forskjeller på folks erfaringer, forventninger og kunnskap, og mange er usikre på hva som er trygt å dele, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Det er forskjeller mellom gruppene Telia har intervjuet, og skepsisen er størst blant brukere i offentlig sektor, der 62 prosent er negative, mot 52 prosent i privat sektor.

– Sett i lys av at de aller fleste nordmenn i dag er ukritiske til å klikke «ja» på spørsmål fra Google, Facebook og Apple om man vil dele informasjon, er dette et paradoks. Mange forstår heller ikke helt hva konsekvensen er av at de deler data, og det kan tyde på at vi som mobiloperatører bør fokusere mer på å gi våre kunder trygghet i vår håndtering av deres kommunikasjon.

Telia har intervjuet totalt 1200 mennesker fra privat næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner, og stilt dem tolv spørsmål innen seks kategorier: sikkerhet, personvern, tjenester, fleksibilitet, kapasitet og fremtidstro. Resultatet er rapporten «Digitalt barometer Norge 2016».

Partnerskap med det offentlige
Et annet funn i rapporten viser at det er utfordringer i offentlig sektor knyttet til mobiltjenester og digitalisering. Nesten halvparten av brukerne i offentlig sektor svarer at de ikke kan håndtere enkle praktiske arbeidsoppgaver med tjenester og apper på mobiltelefonen.

– Det ligger helt klart et potensiale i offentlige virksomheter til å utnytte mobilen som en plattform for en mer fleksibel og effektiv arbeidshverdag, sier Foss. – Kombinert med offentlige brukeres sterke tro på at mobiltjenester kan tilføre arbeidslivet deres positive ting i fremtiden, som rapporten også viser, bør dette bane vei for ytterligere digitalisering i offentlig sektor. Offentlig sektor bruker enorme investeringssummer på IKT hvert år, og min påstand er at disse midlene i langt større grad vil kunne skape verdi hvis man tenker bredere partnerskapsmodeller mellom mange ulike aktører.

Digital revolusjon
Verden er midt oppe i en digital revolusjon, og de fundamentale endringene den bringer med seg mangler sidestykke i historien. Digitaliseringen endrer premissene på alle områder, både i våre personlige liv, måten vi jobber på og i samfunnet i et større perspektiv.

– Vi ønsket å finne ut mer om hvor vi står på denne digitaliseringsreisen, og ville se på eventuelle skiller mellom bruken av teknologi privat og i jobbsammenheng, og om det er forskjeller mellom privat og offentlig sektor. Vi har tatt temperaturen på nordmenns digitale liv, og funnene belyser flere viktige aspekter ved det oppkoblede samfunnet, sier Foss.

Telia Digitalt Barometer Norge 2016 ligger vedlagt denne pressemeldingen som en pdf.

Emner


Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Telia Norge
Sandakerveien 140
0484 Oslo
Norge