Gå videre til innhold
Telia Norge forbereder seg for fremtidens økte databehov, og faser ut 3G-nettet til fordel for ny teknologi.
Telia Norge forbereder seg for fremtidens økte databehov, og faser ut 3G-nettet til fordel for ny teknologi.

Pressemelding -

Telia moderniserer mobilnettet for fremtiden

Telia Norge ruster mobilnettet for fremtiden og sikrer mer plass til 4G og fremtidens 5G. Selskapet planlegger gradvis utfasing av 3G-nettet fra årsskiftet 2018/2019 slik at frekvensene som i dag brukes til 3G kan brukes til å sikre enda bedre kundeopplevelser i årene som kommer. 

Telia Norge har tradisjon for å være først ute med ny teknologi, og var først i Norge på 4G, 4G+, 4,5G og Narrowband IoT.
– Nå skal vi styrke oss ytterligere til glede for alle våre kunder, og forberede oss for 5G og fremtidens økte databehov. Utfasing av 3G-nettet er en naturlig utvikling som vil gi enda bedre kundeopplevelser, enten kundene bruker mobilen eller nettbrettet til å prate, surfe eller streame, sier Kjersti Jamne, direktør for privatmarkedet i Telia Norge. – Vi skal selvsagt informere våre kunder mer konkret når det nærmer seg, men vi ønsker å dele dette i god tid slik at de relativt få kunder som berøres gis muligheten til å omstille seg. Vi oppfordrer alle kunder som i dag har gamle 3G-telefoner, å bytte til telefoner som også kan bruke 4G. Da vil de få en mye bedre opplevelse både når de snakker i telefonen og når de bruker data. 

Ikke bærekraftig for fremtiden
Planen er å starte 3G-utfasingen fra årsskiftet, og i løpet av 2020 vil jobben i hovedsak være ferdig. Telia vil sørge for løsninger som legger til rette for ny teknologi, og teknisk direktør Dag Wigum i Telia Norge mener det ikke er en bærekraftig posisjon å fortsette å tilby alle generasjoner mobilteknologi:
– For å få plass til fremtidens teknologi er vi rett og slett nødt til å fase ut den gamle. Vi må prioritere de frekvensene vi har til den nyeste teknologien, nemlig dagens 4G og fremtidens 5G, samt utbyggingen av et landsdekkende IoT-nett. 4G kan levere enormt mye mer data og hastighet i mobilnettet over det samme frekvensbåndet sammenlignet med de gamle teknologiene. På denne måten sikrer vi våre kunder den beste opplevelsen i nettet, sier Wigum.

Kunder ringer allerede over 4G
Nye tjenester innen mobilkommunikasjon utvikler seg over tid, og bruken øker kraftig. Utviklingen går mot en ren 4G-verden, og mange ringer allerede i dag over 4G-nettet med telefoner som støtter samtaler over 4G-nettet, såkalt 4G Tale.
– Det mest naturlige er å begynne med å slukke 3G-nettet fordi overgangen til 4G-telefoner går så raskt hos kundene. Om ikke lenge vil svært få bruke 3G-nettet fordi de ringer over 4G, og 4G-dekningen vil være like god som 2G-dekningen, sier Dag Wigum. – Nedstengningen av 2G ligger lengre frem i tid, men vi vil teknisk sett være klare til å begynne på den jobben når 3G er faset ut. Det er likevel viktig å understreke at endelig 2G-utfasing selvfølgelig vil avhenge av konkurranse- og markedsforhold samt utbredelsen av telefoner som støtter 4G Tale, avslutter Wigum.

Emner


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 975 19 420

Relatert materiale