Gå videre til innhold
- Vi har en positiv utvikling på både topp- og bunnlinjen gjennom hele 2017, sier Abraham Foss, adm.dir. i Telia Norge
- Vi har en positiv utvikling på både topp- og bunnlinjen gjennom hele 2017, sier Abraham Foss, adm.dir. i Telia Norge

Pressemelding -

Telia Norge leverer et sterkt årsresultat 2017

Telia Company presenterer i dag resultater for fjerde kvartal 2017, inkludert tall for Telia Norge.

Kommentarer til Telia Norge sitt resultat fra adm.dir. Abraham Foss:

Mange milepæler i 2017
- 2017 var nok et begivenhetsrikt og bra år for Telia Norge totalt sett. Vi har nådd mange nye milepæler, og har tatt flere steg i riktig retning for å gjøre våre kunders reise med oss enda bedre. Det gjenspeiles også i ulike eksterne kundeservicepriser og innovasjonsmålinger. Vi har utfordret og bidratt til at Norge som nasjon har verdens beste mobilnettinfrastruktur, som igjen er en forutsetning for å være en tilrettelegger for digitaliseringen av samfunnet. For andre år på rad ble 4G-nettet vårt kåret til Norges beste. Det gjør oss stolte. Videre har vi gjennom vår IoT-plattform inngått mange nye spennende digitale partnerskap, og sammen med våre ambisiøse utbyggingsplaner for eget IoT-nett vil det på sikt bidra til å dra Norge i en retning hvor alt og alle er oppkoblet, sier adm.dir. Abraham Foss i Telia Norge.

Den gjennomsnittlige databruken for Telias kunder økte med 40 prosent i 2017 og gjennomsnittsbruken per kunde/måned endte på over 3GB i desember 2017. Spesielt har innføringen av Roam Like Home blitt positivt mottatt av kundene, som har økt sin databruk utenfor Norges grenser med en topp på 180 prosent økning i EU i juli 2017 sammenlignet med juli 2016.

Telia har styrket seg i bedriftsmarkedet
Sammenslåingen med Phonero har bidratt til at Telia har styrket seg i bedriftsmarkedet gjennom hele 2017, og overføringen av over 200.000 Phonero-kunder til Telia-nettet har så langt vært en suksess og vil bli sluttført i løpet av første kvartal 2018.

- Vi har vært tydelige på at bedriftsmarkedet er et langsiktig satsingsområde for oss og at sammenslåingen med Phonero ville sette oss enda bedre i stand til å utfordre. Tallene viser en jevn og god kundeøkning gjennom 2017, og vi har mål om at det skal fortsette. Norges største overføring av bedriftskunder er snart ferdig, og tilbakemeldingene fra kundene er i det store bildet positive. Vi ser samtidig en trend i at flere og flere kundedialoger i bedriftsmarkedet handler om råd og løsninger for å digitalisere og effektivisere virksomheten, og ikke utelukkende gigabyte og pris, fortsetter Foss.

Sterkt årsresultat og Telia leverer på Phonero synergier
De økonomiske resultatene for 2017 er bedre på de fleste områder sammenlignet med 2016. Mobilinntektene økte med 11,7 prosent (2,3% eksl. Phonero) i 2017 og EBITDA-forbedringen var på 12,6 prosent (6,7% eksl. Phonero). Fjerde kvartal 2017 viser en reduksjon i kundemassen sammenlignet med foregående kvartal, hovedsakelig drevet av vedvarende høy konkurranse i lavprissegmentet kombinert med sesongvariasjon og teknisk opprydding.

- Vi har en positiv utvikling på både topp- og bunnlinjen gjennom hele 2017. De viktigste driverne har vært økt mobildatabruk samt økte grossistinntekter, og vi er fornøyd med EBITDA-resultatet. Vi er ikke like tilfreds med tap av privatkunder, selv om trenden viser at vi hovedsakelig er utsatt i det mest prissensitive segmentet. Per i dag har over 80 prosent av Phonero-kundene blitt overført til Telia-nettet, og vi har dermed realisert synergier på Phonero-sammenslåingen på 320 millioner kroner på årsbasis. Det gir oss god fart inn i 2018 hvor vi har ambisiøse mål for bedriftsmarkedet og hvor vi allerede har lansert produkter i privatmarkedet som kundene har respondert positivt på, avslutter Foss.

Finansielle nøkkeltall Telia Norge fjerde kvartal 2017:

Telia Norge, MNOK Q416 Q117 Q217* Q317* Q417* 2016 2017
Mobile Service revenues 1 883 1 852 2 058 2 125 2 072 7 348 8 107
Total net sales 2 361 2 163 2 489 2 532 2 621 8 877 9 806
EBITDA excl. non-recurring items 803 820 850 902 835 3 063 3 408
Margin, % 34% 37,9% 34,2% 35,6% 31,9% 34,5% 34,8%
Post-paid subscriptions ('000) 1 757 1 736 1 984 1 961 1 919 1 757 1 919
Pre-paid subscriptions ('000) 454 442 457 450 426 454 426
Total subscriptions ('000) 2 211 2 178 2 441 2 411 2 345 2 211 2 345
Post-paid ARPU (NOK/month) 298 293 292 300 289 290 294
Pre-paid ARPU (NOK/month) 104 121 116 120 116 115 118
Blended ARPU (NOK/month) 256 257 259 265 257 252 259

* I andre, tredje og fjerde kvartal 2017 inngår tallene fra Phonero.

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju med Abraham Foss ta kontakt med undertegnede.

Emner

Tags


--

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Telia, The New Generation Telco

Pressekontakt

Henning Lunde

Henning Lunde

Kommunikasjonsdirektør +47 414 40 595

Relatert materiale

Relaterte nyheter