Gå videre til innhold
Telia Companys mål om netto nullutslipp godkjent av SBTi

Pressemelding -

Telia Companys mål om netto nullutslipp godkjent av SBTi

• Telia Company sitt overordnede mål om klimanøytralitet er å oppnå netto nullutslipp av klimagasser i hele verdikjeden innen 2040

• Selskapet oppdaterte sine kortsiktige mål etter å ha nådd ett av dem før tiden: å halvere utslippene fra egen virksomhet (såkalt scope 1 og 2) innen 2025

• Telia Company har også satt nye langsiktige mål for ytterligere reduksjoner som skal oppnås innen 2040

Telia Company er stolte av å kunngjøre at det overordnede målet om å oppnå netto null utslipp av klimagasser (GHG) i hele verdikjeden innen 2040 er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). I tillegg godkjente SBTi også Telias oppdaterte kortsiktige og nye langsiktige mål.

Vitenskapsbaserte mål gir en klart definert måte for selskaper å redusere klimagassutslipp, og bidrar til å fremtidssikre virksomheter og forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer. Målene betraktes som "vitenskapsbaserte" hvis de er i tråd med hva den nyeste klimavitenskapen anser som nødvendig for å oppfylle målene i Paris-avtalen: å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Som den ledende leverandøren av kritisk digital infrastruktur og tjenester i Norden og Baltikum spiller Telia en dobbel rolle når det gjelder å takle den pågående klimakrisen, sier Allison Kirkby, President og CEO i Telia Company. – Vi har ansvaret for å kutte utslippene våre i tråd med vitenskapelig konsensus, samtidig som vi gjør det mulig for andre næringer å redusere sine utslipp raskere gjennom digitalisering. Dette er et område der 5G skaper nye muligheter.

Telia oppdaterte sine kortsiktige mål etter å ha nådd ett av dem før tiden: å halvere utslippene fra egen virksomhet (scope 1 og 2) innen 2025. Telia nådde dette målet ved å bytte til 100 prosent fornybar elektrisitet i 2020. Telias nye langsiktige mål utfyller de kortsiktige målene og sikrer at selskapet når det overordnede målet.

Les mer om Telias godkjente vitenskapsbaserte mål og fremdrift her: Telia Company’s net-zero science-based targets approved by SBTi

Om Science Based Targets-initiativet

Science Based Targets initiative (SBTi) er et globalt organ som gjør det mulig for bedrifter å sette ambisiøse mål for reduksjon av utslipp i tråd med den nyeste klimavitenskapen. Fokuset er på å akselerere selskaper over hele verden for å halvere utslippene før 2030 og oppnå netto-null utslipp før 2050.

Initiativet er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og en av We Mean Business Coalition-forpliktelsene. SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, tilbyr ressurser og veiledning for å redusere hindringer for implementering, og foretar en uavhengig vurdering og godkjenning av selskapenes mål.

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 1 900 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge

Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge