Gå videre til innhold
Foto: FLY:D/Unsplash
Foto: FLY:D/Unsplash

Pressemelding -

Ny undersøkelse fra Telia: Norske bedriftsledere frykter cyberangrep mer enn før

I en helt fersk spørreundersøkelse blant norske bedrifter svarer det store flertallet at de er mer bekymret for cyberangrep nå enn tidligere. Samtidig sier en tredjedel at de ikke har en plan for hva de skal gjøre hvis de blir angrepet. – Som en totalleverandør for en sikker digital hverdag for norske bedrifter er vi bekymret for utviklingen, sier leder for bedriftsmarkedet i Telia Jon Christian Hillestad.

I september gjennomførte Sentio Research på vegne av Telia Norge en spørreundersøkelse blant over 600 norske bedrifter knyttet til datasikkerhet og cyberangrep. Resultatene er nå klare, og viser at på tross av økt bekymring er det kun to av tre bedrifter som sier de har en plan for hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for cyberangrep eller opplever brudd på datasikkerheten.

– Når tallene viser at 20 prosent av de spurte har vært utsatt for cyberangrep, og det store flertallet er bekymret for datasikkerheten, og dessuten betydelig merbekymret nå enn tidligere, er det helt tydelig at norske bedrifter bør sette sikkerhet enda høyere på agendaen, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Det gjelder uansett om man driver et stort eller lite selskap. Det kan virke kostbart der og da å styrke sikkerheten, men det motsatte kan ha enorme konsekvenser, ikke minst økonomiske.

Mangler plan ved angrep

Senest i sommer ble tolv departementer utsatt for hacking, og stadig flere bedrifter opplever cyberangrep som slår ut deres digitale infrastruktur. Det har svært store konsekvenser, og et forverret trusselbilde knyttet både til den globale geopolitiske situasjonen og vinningskriminalitet har gjort norske virksomheters behov for drift- og sikkerhetsløsninger enda mer aktuelt.

– Det er jo et paradoks at mange mener de har en god nok datasikkerhet, selv om en tredjedel erkjenner at de ikke har en plan for hva de skal gjøre dersom de blir angrepet, sier Hillestad.

Større bedrifter mest bekymret

Det er store forskjeller på svarene etter størrelsen på bedriftene. De minste er mindre bekymret for cyberangrep og datasikkerhet, de større mer. Det er også langt flere store bedrifter som erkjenner at de er blitt angrepet (31 prosent) enn mindre bedrifter (13-17 prosent). Samtidig sier langt flere store bedrifter (9 av 10) at de har en plan for hva de skal gjøre dersom de blir angrepet, mens kun halvparten av de mindre bedriftene har det.

Telia Enterprise utvidet i august sin portefølje innen sikkerhet, skytjenester og lokale nettverk for norske bedriftskunder. Med skreddersøm tilpasset den enkelte kunde blir Telia nå en totalleverandør for en sikker digital hverdag for norske bedrifter.

– Vi opplever en økende etterspørsel etter hjelp innenfor sikkerhet og IT fra norske bedriftskunder. Mange bedrifter er usikre på hva de kan gjøre for å sikre seg, og vet ikke helt hvordan de konkret går frem for å beskytte sin virksomhet mot cyberangrep og andre typer datakriminalitet. Mange anser seg kanskje heller ikke som utsatt eller aktuelle ofre for denne type angrep. Men det er betydelig mindre kostbart å sikre seg i forkant fremfor å rydde opp i etterkant, sier Hillestad.

Spørreundersøkelsens hovedfunn:

  • 1 av 3 norske private virksomheter er bekymret for datasikkerheten i sin bedrift
  • 3 av 4 bedrifter sier de er mer bekymret for datasikkerheten nå enn tidligere
  • 1 av 5 norske bedrifter har vært utsatt for cyberangrep på deres datasystemer eller produkter/tjenester
  • Kun 2 av 3 bedrifter sier de har en plan for hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for cyberangrep eller opplever brudd på datasikkerheten

Om undersøkelsen:

  • Gjennomført av Sentio Research
  • Utvalg på 602 bedriftsledere har svart
  • Gjennomført på telefon september 2023

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Telia advarer mot cyberangrep: – Sikkerhet må høyere på agendaen i 2024

Telia advarer mot cyberangrep: – Sikkerhet må høyere på agendaen i 2024

Halvparten av norske kommuner er bekymret for datasikkerheten, og fire av ti kommuner er usikre på om den er god nok. Det viser en fersk undersøkelse fra Telia, som også samsvarer med tilsvarende undersøkelse blant private virksomheter. Mangelfull beskyttelse mot cyberangrep kan ha langtrekkende konsekvenser, både økonomisk og omdømmemessig, og 2024 bør bli året der sikkerhet står høyt på alle age

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 1 900 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge