Gå videre til innhold
Telia advarer mot cyberangrep: – Sikkerhet må høyere på agendaen i 2024

Pressemelding -

Telia advarer mot cyberangrep: – Sikkerhet må høyere på agendaen i 2024

Halvparten av norske kommuner er bekymret for datasikkerheten, og fire av ti kommuner er usikre på om den er god nok. Det viser en fersk undersøkelse fra Telia, som også samsvarer med tilsvarende undersøkelse blant private virksomheter. Mangelfull beskyttelse mot cyberangrep kan ha langtrekkende konsekvenser, både økonomisk og omdømmemessig, og 2024 bør bli året der sikkerhet står høyt på alle agendaer, mener selskapet.

– Det er på de aller fleste områder positivt at vi har et tillitsbasert samfunn, men dette gjør oss samtidig mer sårbare, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – I et stadig mer digitalisert samfunn og en utfordrende geopolitisk situasjon må alle virksomheter beskytte seg mot cyberangrep og ha dette høyt på sin agenda for 2024. Det motsatte kan ha langtrekkende konsekvenser og koste svært dyrt, både i penger, tap av tillit og et skadet omdømme.

Datakriminalitet brer om seg, og med jevne mellomrom hører vi om norske offentlige og private virksomheter som blir utsatt for angrep i sine datasystemer. I sommer kunne vi lese om tolv departement som ble angrepet, og flere store og små selskaper, samt kommuner, har fortalt om cyberangrep med store konsekvenser.

I Telias siste sikkerhetsundersøkelse gjennomført av Sentio i november blant 249 kommuner svarer fem av ti respondenter ja på spørsmål om de er bekymret for egen datasikkerhet, og syv av ti er mer bekymret nå enn før.

– Samtidig er nesten fire av ti usikre på om de er sikret godt nok mot angrep utenfra. Mange er uforberedt, og noen tenker at de ikke er et mål. Så enkelt er det dessverre ikke, og mangelen på datasikkerhet bli en kostbar og langvarig kamp mot cyberkriminelle. Når systemene tas over av uvedkommende er det for sent å tro at «det skjer ikke oss», understreker Hillestad.

Én av tre kommuner angrepet

Undersøkelsen viser at nærmere én av tre respondenter sier at de har vært utsatt for cyberangrep, mens nesten én av tre er usikre på om de har vært det. Telia stilte samme spørsmål til privat næringsliv tidligere i høst, og resultatene viser at én av fem bedrifter har vært utsatt for angrep.

– Vi ser altså en forskjell i privat og offentlig sektor, men like fullt står det ikke så altfor bra til med datasikkerheten, uansett om det er snakk om private bedrifter eller kommune-Norge. Samtidig er det mye virksomheter kan gjøre for å beskytte seg og sine systemer, enten det er snakk om trygg skylagring, sikre ansattes mobiltelefoner eller få en helhetlig risikoanalyse og sikkerhetsrådgivning til sin virksomhet, sier Hillestad.

Telias tips og råd til bedrifter mot digitale angrep:

  • Bruk trygg og sikker skylagring
  • Sikre ansattes mobiler mot skadelige nettsider, phishing og løsepengevirus
  • Sikre de ansatte med ID-overvåking og passordhvelv – én uheldig ansatt er alt som skal til for å skape et smutthull inn i bedriften for cyberkriminelle.
  • Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig når de kommer, og automatisk der det er mulig
  • Ikke tillat ansatte å bruke svake passord, og bruk flerfaktorautentisering hvis mulig
  • Tillat kun godkjent programvare på ansattes datamaskiner
  • Lag en beredskapsplan for hva dere gjør og hvem dere kontakter hvis uhellet treffer

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Foto: FLY:D/Unsplash

Ny undersøkelse fra Telia: Norske bedriftsledere frykter cyberangrep mer enn før

I en helt fersk spørreundersøkelse blant norske bedrifter svarer det store flertallet at de er mer bekymret for cyberangrep nå enn tidligere. Samtidig sier en tredjedel at de ikke har en plan for hva de skal gjøre hvis de blir angrepet. – Som en totalleverandør for en sikker digital hverdag for norske bedrifter er vi bekymret for utviklingen, sier leder for bedriftsmarkedet i Telia Jon Christian H

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 1 900 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge

Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge