Gå videre til innhold
– Forsvaret er en stor og viktig kunde for Telia, og vi er stolte over å nå denne viktige milepælen i tett samarbeid med Forsvarsmateriell, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. Foto: Tore Ellingsen/Forsvaret.
– Forsvaret er en stor og viktig kunde for Telia, og vi er stolte over å nå denne viktige milepælen i tett samarbeid med Forsvarsmateriell, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. Foto: Tore Ellingsen/Forsvaret.

Pressemelding -

Telia først i Norge med skivedelt 5G-nett til Forsvaret

Telia Norge er først ute med å etablere et 5G stand alone kjernenett med en egen skive for Forsvaret. Det betyr at Forsvarets mobiltrafikk er separert fra annen trafikk i Telias nasjonale 5G-nett og kan tilpasses Forsvarets behov, noe som gir sikker og effektiv kommunikasjon i fredstid og krisesituasjoner.

– Forsvaret er en stor og viktig kunde for Telia, og vi er stolte over å nå denne viktige milepælen i tett samarbeid med Forsvarsmateriell, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Forenklet sagt får Forsvaret sitt eget mobilnett i mobilnettet til Telia som kun de kan bruke. Dette er samtidig en løsning som er høyaktuell når det gjelder realiseringen av neste generasjons nødnett.

Et 5G stand alone kjernenett som Telia nå har fått på plass for Forsvaret er et rent 5G-nett som ikke er avhengig av 4G for håndtering av tale og SMS. Et slikt nett er en forutsetning for avanserte 5G-funksjoner som skivedeling, virtuelle private mobilnett, ekstrem lav forsinkelse, samt kundeoptimaliserte og skreddersydde kommunikasjonstjenester.

– Vi har i flere år jobbet med sikring av både 4G og 5G til militært bruk i tett samarbeid med operatørene. Der 4G var en «one size fits all»-teknologi, gir 5G oss langt flere muligheter til å tilpasse mobilnettet til militært bruk, sier Kennet Nomeland, radiosystemarkitekt i Forsvarsmateriell.

– Gjennom flere piloter har vi testet ut både private 5G-nett og skivedeling, men dette er første gangen vi tester ut tjenester i en isolert militær nettverkskive inne i et kommersielt mobilnett. Dette er starten på noe stort og det er all grunn til å gratulere Telia med det de har vist frem og vi ser frem til videre samarbeid, fortsetter han.

Demonstrasjon på Haakonsvern

Onsdag 30. august demonstrerte Telia og Forsvarsmateriell skivedeling i sitt 5G stand alone kjernenett på Haakonsvern under en større øvelse for Sjøforsvaret.

– Det unike her er at Forsvarets mobiltrafikk separeres fra annen trafikk i mobilnettet og kan rutes dit de vil, for eksempel til deres egne datasentre, selv om man benytter de samme basestasjonene og kjernenettet, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia. – Det gjør at man kan dra nytte av de kommersielle mobilnettene på en effektiv måte, samtidig som sikkerheten er svært høy.

Parallelt med demonstrasjonen av skivedeling viste Telia hvordan man kan delta i kommunikasjon i Nødnett via smarttelefoner i mobilnettet.

–Ved hjelp av skivedeling kan denne trafikken også separeres og prioriteres, og man får mulighet til å sette opp samtalegrupper hvor både dedikerte nødnett-terminaler og vanlige smarttelefoner kan inngå, sier Huuse. – Dette er et viktig designprinsipp som kan være aktuelt for neste generasjons nødnett, og vi ser allerede i dag at det fungerer.

I tillegg presenterte Telia en mobil basestasjon som forlenger selskapets mobildekning ved hjelp av lavbanesatellitter. Med den kan man skape mobildekning hvor som helst på en rask og enkel måte. Denne løsningen er spesielt aktuell for myndigheter og kommuner ved naturkatastrofer, slik som ekstremværet Hans, hvor mobildekningen kan forsvinne som følge av strøm- eller fiberbrudd.

Viktig samfunnskritisk kunde

Forsvaret valgte vinteren 2022 igjen Telia og Telia-eide Phonero som hovedleverandør av fast- og mobiltelefonitjenester etter en større anbudskonkurranse, hvor det blant annet ble påpekt at «brukernes samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, i krise og i beredskap.»

– Vi skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett og legger mye ressurser i å utvikle et sikkert, pålitelig og robust mobilnett som vil komme alle våre kunder til gode, sier Hillestad.

Samarbeidet med Forsvarsmateriell rundt 5G og private mobilnett ble inngått våren 2022.

Telia var først i Norge med å lansere private mobilnett til bedrifter, industri og offentlige virksomheter våren 2021. Den såkalte «Enterprise Mobile Network»-porteføljen til Telia omfatter rene private mobilnett, hybride mobilnett, virtuelle eller skivedelte private mobilnett, samt spesialiserte tjenester i mobilnettet. Selskapet opplever i dag økende etterspørsel i bedriftsmarkedet etter denne type tjenester, som kan leveres både på 4G og 5G.

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Daniel Barhom

Daniel Barhom

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 1 900 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge

Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge