Gå videre til innhold
En 5G-styrt robot skal bidra til en tryggere rullebane. Foto: Øystein Løwer/Avinor
En 5G-styrt robot skal bidra til en tryggere rullebane. Foto: Øystein Løwer/Avinor

Pressemelding -

Avinor velger Telia som pilotpartner på 5G

Avinor har valgt Telia som samarbeidspartner for å se på muligheter 5G gir innen digitalisering og effektivisering av flyplassdrift, samt bærekraftig utvikling av luftfarten. Ett av prosjektene skal blant annet teste 5G for å styre en robot som har som formål å effektivisere driften av takse- og rullebaner.

– Dette er et spennende samarbeidsprosjekt for oss, og vi er stolte over å få lov til å bidra med vår 5G-kompetanse til Avinor og sammen finne ut hvordan den nye mobilteknologien kan skape verdi for dem, sier Jon Christian Hillestad, leder for Telias bedriftsmarked. – Vi har gjennom flere år samarbeidet med en lang rekke kunder og partnere for å teste ut ny teknologi, deriblant Forsvaret og Posten. Denne type samarbeid er meget godt egnet for innovasjon, og vi har opparbeidet oss solid erfaring og mye kompetanse fra slike prosesser.

5G-kommunikasjonsbærer for robotisering av landingsplassen

Et konkret eksempel på hva Avinor og Telia skal teste ut er robotisering på flyplassområdene på Sola og i Alta med en selvgående robot utstyrt med kameraer, sensorer og mulighet for bevegelig arm. En av robotens viktigste oppgaver er å sjekke landingslys langs flystripa, og den skal også oppdage og jage fugler, oppdage og fjerne fremmedelementer som kan skade fly, inspisere gjerder og identifisere sprekker i asfalten.

– For å få til det har Avinor behov for såkalte kommunikasjonsbærere. Pilotprosjektet ønsker å teste hvordan styring og overføring av data fungerer over både 5G-nettet og Wi-Fi, sier Ole Petter Røstad, prosjektleder og forretningsutvikler i Telia Norge. – 5G-samarbeidet med Avinor vil gi oss innsikt i hvordan 5G kan brukes til helt konkrete og svært effektive løsninger på norske flyplasser. Teknologien finnes her nå, og det er opp til oss å utforske hva vi kan bruke den til. Det gleder vi oss til å gjøre sammen med Avinor.

Bygge 5G-kompetanse

Gjennom samarbeidet skal Telia bistå Avinor med å bygge kompetanse på modeller for sammenkobling av datasystemer, 5G-funksjonalitet og -egenskaper, samt få generell kunnskap om 5G og private mobilnett. Avinor skal også sammen med Telia identifisere og dokumentere hvordan 5G som en del av Avinors kommunikasjonsinfrastruktur kan understøtte digitalisering og automatisering av selskapets ulike driftsprosesser.

– Telia presenterte svært grundige planer for kompetanseoverføring til Avinor, som setter søkelys på hvordan begge parter kan dra nytte av pilotprosjektene og bygge kompetanse innen 5G. Deres besvarelse, motivasjon for oppdraget, tilgang til kompetanse for gjennomføringen av piloten og tilnærming gjør at vi valgte Telia som samarbeidspartner for dette pilotprosjektet på 5G, sier Jon H. Thorshaug, Head of Avinor IT Partner.

Fakta om Telias 5G-utbygging – først i Norge med landsdekkende 5G-nett:

Telia har modernisert sitt mobilnett for fullt de siste årene, og basestasjon etter basestasjon har fått ny 5G og enda bedre 4G. Nå har over ni av ti nordmenn over hele landet, i alle fylker, tilgang til 5G fra Telia. Selskapet skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett.

  • Telia åpnet i mai 2020 sitt 5G-nett i Lillestrøm. Siden den gang har stadig flere byer og kommuner over hele landet fått tilgang til det nye og raske mobilnettet
  • Telia bygger i tillegg en rekke helt nye basestasjoner med 5G og enda bedre 4G der det er behov for bedre dekning og mer kapasitet.
  • For å ta i bruk 5G-nettet trenger du et mobilabonnement fra Telia, de fleste har 5G inkludert, og en smarttelefon som støtter den nye teknologien. Det finnes i dag flere 5G-telefoner på markedet, blant annet fra Apple, Motorola, Google, OnePlus, Samsung og Sony.
  • Full oversikt over selskapets 5G-utbygging finnes her: https://www.telia.no/nett/5g/utbygging-5g/

Emner

Kategorier


--

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil.

Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.

Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.

Vi er Telia. Norges største utfordrer.

Kontakter

Ellen C. Scheen

Ellen C. Scheen

Informasjonssjef +47 465 00 000

Relatert innhold

Vi er Telia – Norges største utfordrer

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett og mobil. Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her. Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi har merkevarene Telia, OneCall, Mycall og Phonero.

Telia Norge
Lørenfaret 1A
0585 OSLO
Norge